Đang xử lý.....

Tọa đàm bàn giải pháp vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Hưng, Thạnh Phú 

Tương phản: Tăng tương phản (Tăng tương phản+) Giảm tương phản (Giảm tương phản-)
Thứ Năm, 06/07/2023, 10:51 (GMT+7) 508
|

Trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết của Đảng ủy xã, trong những năm qua, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và xây dựng đời sống văn hóa xã Mỹ Hưng đã và đang tập trung triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nhất định. Đến nay, qua đánh giá xã cơ bản đạt 13/19 tiêu chí NTM. Còn lại 06 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Thông tin và truyền thông, Nghèo đa chiều, Tổ chức sản xuất, Môi trường và an toàn thực phẩm.

Từ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã xác định công tác xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác xây dựng Đảng, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Mỗi năm xã đạt từ 2 đến 3 tiêu chí, các chỉ tiêu đạt được của năm sau đều cao hơn năm trước, đảm bảo đúng thực chất, phát huy được hiệu quả tạo động lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn được chuyển biến tích cực. Trong xây dựng NTM, từng thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xã, Ban Vận động, Ban Phát triển các ấp đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp, trong đó giải pháp cốt lõi, quan trọng nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM.

ID2023747333690_47202383856_20237473359846_XL.JPG
Đại biểu nêu ý kiến tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Minh Mừng)

Tại buổi tọa đàm, đại biểu có nhiều nội dung tham luận, thảo luận, tập trung bàn giải pháp để vận động nhân dân tham gia thực hiện, nâng chất và duy trì bền vững một số tiêu chí cụ thể như: Tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 13 - tổ chức sản xuất, tiêu chí 17 - môi trường và an toàn thực phẩm và tiêu chí số 19 - quốc phòng, an ninh và các tiêu chí hiện nay chưa đạt theo yêu cầu quy định tại Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Huyện ủy Châu Văn Bình yêu cầu xã Mỹ Hưng cần tập trung huy động nguồn lực để xây dựng NTM. Tuyên truyền, vận động để người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, đặc biệt là thực hiện tốt các phần việc thuộc về hộ gia đình. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc về trách nhiệm của xã, trong đó, quan tâm các tiêu chí liên quan đến môi trường, an ninh trật tự. Quan tâm thực hiện tốt “Ngày Chủ nhật NTM" với các chủ đề đa dạng, thiết thực và có sự tham gia tích cực của người dân. Phát động các phong trào, các đợt thi đua trong hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là thi đua “Đồng Khởi mới", thực hiện các mô hình “Dân vận khéo" toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từng địa bàn ấp và có giải pháp nhân rộng các mô hình.

ID2023747333690_4720238395_2023747347784_XL.JPG
Bí thư Huyện ủy Châu Văn Bình phát biểu. (Ảnh: Minh Mừng)

Bí thư Huyện ủy Châu Văn Bình lưu ý, sau tọa đàm, xã Mỹ Hưng phải thống nhất các giải pháp trong vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2023 xây dựng thành công xã NTM.

Bình luận