Đang xử lý.....

Giồng Trôm: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023 

Tương phản: Tăng tương phản (Tăng tương phản+) Giảm tương phản (Giảm tương phản-)
Thứ Năm, 06/07/2023, 10:40 (GMT+7) 439
|
​Sáng ngày 04/7/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị lần thứ 11, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Trung đến dự.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe lãnh đạo UBND huyện thông tin nhanh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đại biểu có những ý kiến, đề xuất, thảo luận về kết quả công tác Mặt trận trong thời gian qua và phương hướng thời gian tới.

6 tháng đầu năm 2023, công tác Mặt trận thường xuyên được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Thực hiện tốt việc đổi mới, nâng chất lượng công tác tuyên truyền, đã triển khai thực hiện 21 mô hình tuyên truyền mới, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

ID202374103644549_472023135253_202374103726831_XL.jpg

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Trung thông tin nhanh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. (Ảnh: Diệu Hiền)

Mặt trận làm nòng cốt trong thực hiện công tác chăm lo cho đối tượng nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão 2023, tiếp nhận và trao tặng 34.513 phần quà Tết, với số tiền trên 12,5 tỷ đồng, đảm bảo 100% hộ nghèo trên địa bàn huyện được hỗ trợ quà Tết. Thực hiện tốt công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo" đạt 202% so chỉ tiêu năm 2023; vận động kinh phí thực hiện an sinh xã hội với số tiền trên 28,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, xây cầu, làm đường và thực hiện các nội dung hỗ trợ an sinh toàn diện nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững… Hoạt động giám sát, phản biện xã hội cũng đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Công tác phối hợp tổ chức cho đại biểu dân cử gặp gỡ, tiếp xúc cử tri được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định.

ID202374103644549_47202313530_202374103732393_XL.jpg

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Diệu Hiền)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng yêu cầu trong thời gian tới, Mặt trận từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 6/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, chú trọng nội dung đột phá trong đổi mới hoạt động của Mặt trận các cấp. Thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động mà trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; nâng cao hiệu quả thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới" và chất lượng hoạt động tổ nhân dân tự quản; thực hiện có hiệu quả phong trào “Đồng Khởi mới" theo phương châm “2 chân, 3 mũi", tập trung thực hiện tốt nội dung thi đua “Đồng Khởi mới" về hỗ trợ an sinh toàn diện, thực hiện giảm nghèo bền vững.

Bình luận