Đang xử lý.....

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 

Tương phản: Tăng tương phản (Tăng tương phản+) Giảm tương phản (Giảm tương phản-)
Thứ Tư, 11/10/2023, 08:41 (GMT+7) 4180
|
Căn cứ Kế hoạch số 2575/KH-SGD&ĐT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023, cụ thể như sau:

Số lượng chỉ tiêu biên chế cần tuyển: 23 chỉ tiêu

- 06 kế toán viên trung cấp;

- 05 văn thư viên trung cấp;

- 03 y sĩ (hạng IV);

- 05 thư viện viên (hạng IV);

- 02 giáo viên trung học phổ thông hạng III: 02 Toán;

- 02 giáo viên tiểu học hạng III.

Cụ thể theo từng đơn vị:

TT

Đơn vị

GV THPT

GV Tiểu học

Văn thư

Y tế

Kế toán

Thư viện

1

THPT Nguyễn Huệ

01 Toán

 

 

 

01

 

2

THPT Nhuận Phú Tân

 

 

 

 

01

 

3

THPT Thạnh Phước

 

 

 

 

01

01

4

THPT Nguyễn Thị Định

 

 

 

 

01

 

5

THPT Mạc Đĩnh Chi

01 Toán

 

 

 

 

 

6

Trường NDTE khuyết tật

 

02

 

 

 

 

7

THPT Võ Văn Kiệt

 

 

01

01

 

01

8

THPT Lạc Long Quân

 

 

01

 

 

 

9

THPT Phan Thanh Giản

 

 

01

 

 

 

10

THPT Trần Văn Ơn

 

 

01

 

 

01

11

THPT Huỳnh Tấn Phát

 

 

 

01

 

 

12

THPT Chê Ghê-va-ra

 

 

 

01

01

 

13

THPT Diệp Minh Châu

 

 

 

 

 

01

14

THPT Phan Văn Trị

 

 

 

 

 

01

15

THPT Tán Kế

 

 

01

 

 

 

16

THPT Trương Vĩnh Ký

 

 

 

 

01

 

 

Tổng cộng

02

02

05

03

06

05

 

Các thông tin chi tiết khác vui lòng xem tại file đính kèm