Đang xử lý.....

Trường Trung học phổ thông Chê Ghê-va-ra đạt giải C "Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh lần thứ 2 năm 2023" 

Tương phản: Tăng tương phản (Tăng tương phản+) Giảm tương phản (Giảm tương phản-)
Thứ Ba, 31/10/2023, 15:08 (GMT+7) 400
|
Sáng ngày 25/10/2023, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh, lần thứ hai năm 2023.

 

Hưởng ứng Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Trường Trung học phổ thông (THPT) Chê Ghê-va-ra tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ viên chức và học sinh tham gia Cuộc thi. Kết quả, tác phẩm dự thi "Lý tưởng cách mạng thế hệ trẻ" thuộc thể loại Phát thanh, Truyền hình, Video clip của nhóm giáo viên, học sinh (Nhóm sản xuất chương trình - 4SN) nhà trường xuất sắc đạt giải C.

Ảnh: Giám đốc Sở GDĐT La Thị Thúy (giữa) và Nhóm sản xuất chương trình (4SN)
Ảnh: Giám đốc Sở GDĐT La Thị Thúy (giữa) và Nhóm sản xuất chương trình (4SN) 

Theo báo cáo của Ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Qua đó, toàn tỉnh có 1.354 tác giả, 89 nhóm tác giả tham gia cuộc thi với 1.436 tác phẩm. Ban tổ chức đã trao giải cho 45 tác giả, nhóm tác giả với 47 tác phẩm và 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai cuộc thi. Cụ thể:

- Thể loại Báo chí có 01 Giải A, 02 giải B, 03 giải C, 10 giải Khuyến khích.

- Thể loại Tạp chí có 01 Giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích.

- Thể loại Phát thanh, Truyền hình, Video clip có 01 giải B, 03 giải C (không có giải A), 07 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải tại cuộc thi
Ảnh: Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải tại cuộc thi

Cuộc thi không chỉ có sự lan tỏa rộng rãi, mà còn có chất lượng chuyên môn cao. Các bài dự thi tập trung bảo vệ, khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh, đường lối của Đảng; lý luận và thực tiễn về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, lan tỏa nội dung, giá trị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khoá XIII; cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều bài viết có tính Đảng, tính chiến đấu cao, theo phương châm: Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Một số bài viết đã tổng kết thực tiễn, cung cấp những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động đối với nhiệm vụ quan trọng này.