Đang xử lý.....

Trường THPT Huỳnh Tấn Phát chuyển đổi số đạt 94/100 điểm, tiệm cận trường học ứng dụng CNTT mức nâng cao 

Tương phản: Tăng tương phản (Tăng tương phản+) Giảm tương phản (Giảm tương phản-)
Thứ Ba, 13/06/2023, 16:43 (GMT+7) 196
|

Trong những năm qua, trường THPT Huỳnh Tấn Phát luôn coi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản trị nhà trường là nhiệm vụ hàng đầu, là nền tảng đóng góp to lớn đến thành tích giảng dạy và học tập của trường

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo, nhà trường luôn quan tâm, chú trọng đến công tác chuyển đổi số trong quản trị nhà trường, xây dựng không gian làm việc số, đổi mới phương thức quản trị và quản lý; triển khai có hiệu quả phương pháp dạy học kết hợp, kiểm tra đánh giá trực tuyến, 100% giáo viên có kỹ năng soạn giảng bài dạy trực tuyến; 100% giáo viên sử dụng tốt phần mềm LMS; có 07 phòng học được trang bị màn hình hoặc máy chiếu, phòng họp trực tuyến đạt chuẩn quy định. Hằng năm, nhà trường có tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên đề kỹ năng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số cho giáo viên như: Kỹ năng soạn giáo án elearning; giảng dạy trên Google meet, Microsoft teams, đăng tin trên website trường, soạn đề kiểm tra trên hệ thống LMS.

Zalo

Đoàn khảo sát chuyển đổi số của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kiểm tra đánh giá về việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đối với nhà trường vào cuối năm học 2021 – 2022. Kết quả nhà trường đạt 94/100 điểm xếp loại Tốt.

Với việc phấn đấu để đạt nhưng kết quả hết sức ấn tượng về chuyển đổi số, nhà trường đã xây dựng thành công các tiêu chí trường học ứng dụng CNTT mức cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đang tiệm cận với mô hình trường học ứng dụng công nghệ thông tin mức nâng cao.

Năm 2023 nhà trường phần đấu xây dựng thêm các tiêu chí như: trang bị hệ thống điểm danh thông minh, thư viện số dùng chung trong toàn trường, hệ thống hỗ trợ giáo viên xây dựng học liệu điện tử để được công nhận mô hình trường học ứng dụng công nghệ thông tin mức nâng cao./.

Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin