Đang xử lý.....

Lịch công tác năm học 2023 - 2024 

Tương phản: Tăng tương phản (Tăng tương phản+) Giảm tương phản (Giảm tương phản-)
Thứ Năm, 12/10/2023, 08:43 (GMT+7) 2110
|
Thực hiện Kế hoạch số 4946/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2023 về thời gian năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai lịch công tác năm học 2023-2024, như sau: