Hội nghị sơ kết tình hình ứng dụng CNTT thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động dạy học và quản lý học kỳ I và phương hướng học kỳ II năm học 2021-2022

In

Ngày 22/12/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến "Sơ kết tình hình ứng dụng CNTT thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động dạy học và quản lý học kỳ 1 và phương hướng học kỳ 2 năm học 2021-2022" qua hệ thống Microsoft Teams với hơn 220 điểm cầu đặt tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non trong toàn tỉnh. Đồng chí Bùi Minh Nhựt - Phó Giám đốc ở GDĐT chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu được lắng nghe ông Võ Thanh Vương Đạo Trưởng phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và CNTT báo cáo sơ kết tình hình thực hiện ứng dụng CNTT và chuyển đổi số học kỳ 1; triển khai Kế hoạch số 2889/KH-UNBD ngày 27/5/2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc "Tăng cường ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và trong dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025" và nhiệm vụ CNTT học kỳ 2 của ngành Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, có 05 tham luận (04 clip trình chiếu) của lãnh đạo, giáo viên các cơ sở giáo dục thực hiện.

(Khát quát 09 mục tiêu, giải pháp thực hiện chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục)

Đồng chí Bùi Minh Nhựt Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị: Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CNTT và chuyển đổi số năm học 2021-2022. Cụ thể hóa 22 đầu việc liên quan, tập trung thực hiện đến năm 2025; tổ chức tập huấn, nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến./.

Phòng KT, QLCLGD và CNTT

Danh sách các tham luận tại Hội nghị (click vào tên tham luận để xem)

1. Thực hiện CNTT và chuyển đổi số của Trường Tiểu học Bến Tre

2. Kiểm tra, đánh giá trên hệ thống LMS VNPT

3. Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học

4. Sử dụng Hệ sinh thái của Google tạo Hệ Thống LMS tổ chức hiệu quả Hoạt động Dạy học trực tuyến


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: