Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh sách tốt nghiệp THPT năm 2010


Tìm kiếm: Hiển thị: ( Trang 1 của 444 )
STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhDân tộcTrường THPTKỳ thiKhóa thiHội đồng thiNăm tốt nghiệpXếp loại tốt nghiệpHình thức đào tạoSố hiệu văn bằng
1NGUYỄN HOÀNG ANNam28/02/1990Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969137
2NGUYỄN THỊ THÚY ANNữ19/01/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969138
3NGUYỄN VĂN HOÀNG ANNam01/01/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969139
4TRẦN THỊ THÚY ANNữ18/06/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969140
5VÕ TRƯỜNG ANNam21/11/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969141
6VÕ TRƯỜNG ANNam21/01/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969142
7HỒ PHƯƠNG ANHNam10/08/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969143
8NGUYỄN DUY ANHNam15/05/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969144
9NGUYỄN HOÀNG ANHNam14/06/1991Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969145
10NGUYỄN VĂN MƯỜI ANHNam15/07/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969146
11HUỲNH LÊ GIA BẢONam26/07/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969147
12HUỲNH LÊ ANH BẰNGNam19/09/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969148
13LÊ THỊ TRÚC BÌNHNữ22/10/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969149
14NGUYỄN THỊ HỒNG BÚTNữ24/11/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969150
15LÊ VĂN CẦNNam25/07/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969151
16TRẦN NGỌC CHÂUNam04/02/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969152
17NGUYỄN THỊ CHINữ29/12/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969153
18NGUYỄN THỊ MỸ CHINữ10/11/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969154
19LÊ THỊ KIM CHUNGNữ15/03/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969155
20PHẠM THỊ DÂNNữ01/01/1992Tỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT03/06/2010Mỏ Cày 12010Trung bìnhChính quy00969156