Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh sách tốt nghiệp THPT năm 2009


Tìm kiếm: Hiển thị: ( Trang 1 của 432 )
STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhDân tộcTrường THPTKỳ thiKhóa thiHội đồng thiNăm tốt nghiệpXếp loại tốt nghiệpHình thức đào tạoSố hiệu văn bằng
1Đỗ Văn Cảnh10/09/1991NamTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381167
2Nguyễn Thị Phương Chi22/12/1991NữTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009KháChính quy00381168
3Nguyễn Minh Chiêu01/07/1991NamTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381169
4Quãng Trọng Chinh19/05/1991NamTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381170
5Lữ Thị Cúc26/03/1991NữTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381171
6Đào Công Cường10/11/1991NamTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381172
7Nguyễn Lê Diện21/11/1991NamTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381173
8Nguyễn Thị Ngọc Duyên22/02/1991NữTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381174
9Phan Thị Hồng Duyên22/07/1991NữTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381175
10Lê Trung Hải15/03/1991NamTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381176
11Phan Thị Diễm Hằng23/10/1991NữTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381177
12Nguyễn Văn Hương01/04/1991NamTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009KháChính quy00381178
13Nguyễn Minh Kha01/07/1991NamTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009KháChính quy00381179
14Phan Thị Hương Lam16/06/1991NữTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381180
15Phan Chi Lăng29/12/1991NamTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009KháChính quy00381181
16Trần Thị Ngọc Lê25/09/1991NữTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381182
17Huỳnh Thị Thùy Linh02/01/1991NữTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381183
18Nguyễn Thị Thùy Linh06/10/1991NữTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381184
19Trương Hoài Linh22/12/1991NamTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009Trung bìnhChính quy00381185
20Lữ Ngọc Ngân14/08/1991NữTỉnh Bến TreKinhAn ThạnhTN. THPT02/06/2009Mỏ Cày 12009KháChính quy00381186