Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh sách tốt nghiệp THPT năm 2008


Tìm kiếm: Hiển thị: ( Trang 1 của 607 )
STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhDân tộcTrường THPTKỳ thiKhóa thiHội đồng thiNăm tốt nghiệpXếp loại tốt nghiệpHình thức đào tạoSố hiệu văn bằng
1Nguyễn Thị Thúy AnNữ17/07/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994704
2Đoàn Hoàng AnhNam10/01/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008KháChính qui3994705
3Hồ Thị Ngọc AnhNữ05/05/1990Thạnh Phú-Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994706
4Nguyễn Tuấn AnhNam12/12/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994707
5Nguyễn Thị Thúy áiNữ15/05/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994708
6Lưu Sơn BáNam04/04/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994709
7Nguyễn Thị Bé BảyNữ15/02/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994710
8Lê Phương BắcNam03/09/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994711
9Phan Thị Ngọc BúpNữ29/04/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994712
10Nguyễn Văn CaNam10/12/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994713
11Nguyễn Thị CẩmNữ01/11/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994714
12Phạm Ngọc CẩmNữ20/12/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994715
13Trương Thị Hồng CẩmNữ21/01/1990Thạnh Phú-Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994716
14Đào Minh ChánhNam04/04/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994717
15Lê Ngọc ChâuNữ20/10/1988H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994718
16Nguyễn Thị Cẩm ChâuNữ20/03/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994719
17Đặng Thị Kim ChiNữ10/09/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994720
18Nguyễn Thị Ngọc ChiNữ28/04/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994721
19Hồ Ngọc ChiếnNam20/11/1989H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008Trung bìnhChính qui3994722
20Nguyễn Hoài ChinhNam04/08/1990H.Thạnh Phú-T.Bến TreKinhĐoàn Thị Điểm128/05/2008Thạnh Phú 32008GiỏiChính qui3994723