Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh sách TN THPT năm 2011


Tìm kiếm: Hiển thị: ( Trang 580 của 580 )
STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhDân tộcTrường THPTKì thiKhóa thiHội đồng thiNăm tốt nghiệpXếp loại tốt nghiệpHình thức đào tạoSố hiệu văn bằng
237PH?M TH? M?NG XUÂNN?22/02/1992T?nh B?n TreKinhTrung tâm GDTX TP. B?n TreTN. THPT02/06/2011B?n Tre 52011Trung bìnhV?a làm v?a h?cA00356602
238TR?NH TH? THANH XUÂNN?15/06/1991T?nh B?n TreKinhTrung tâm GDTX TP. B?n TreTN. THPT02/06/2011B?n Tre 52011Trung bìnhV?a làm v?a h?cA00356603
239LÊ TH? HOÀNG YÊNN?05/08/1992T?nh B?n TreKinhTrung tâm GDTX TP. B?n TreTN. THPT02/06/2011B?n Tre 52011Trung bìnhV?a làm v?a h?cA00356604
240LIÊU H?I Y?NN?25/05/1992T?nh B?n TreKinhTrung tâm GDTX TP. B?n TreTN. THPT02/06/2011B?n Tre 52011Trung bìnhV?a làm v?a h?cA00356605
T?ng c?ng danh sách này có 37 thí sinh ???c c?p b?ng t?t nghi?p n?m h?c 2010-2011.