Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh sách tốt nghiệp THPT hệ GDTX năm 2009


Tìm kiếm: Hiển thị: ( Trang 1 của 18 )
STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhDân tộcHS trườngKỳ thiKhóa thiHội đồng thiNăm tốt nghiệpXếp loại tốt nghiệpHình thức đào tạoSố hiệu văn bằng
1Lương Vũ CôngNam29/12/1987Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552239
2Phạm Thế CườngNam18/08/1989Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552240
3Đặng Thị Mỹ DungNữ15/08/1985Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552241
4Bùi Đức DuyNam06/04/1991Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552242
5Nguyễn Văn GiàuNam12/05/1991Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009KháVừa làm vừa học00552243
6Phan Thanh HàNam1989Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552244
7Trần Thị Ngọc HânNữ20/05/1990Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552245
8Đào Thị HuệNữ10/08/1990Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552246
9Phạm Khắc HuyNam07/07/1991Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552247
10Nguyễn Hữu KhươngNam10/07/1991Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552248
11Lê Thị Thúy KiềuNữ20/10/1990Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552249
12Nguyễn Văn LượmNam01/04/1989Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552250
13Trịnh Văn NhânNam06/10/1984Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552251
14Phạm Hữu NhơnNam09/09/1990Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552252
15Võ Huỳnh NươngNữ22/06/1984Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552253
16Trần Hoàng PhúcNam18/07/1990Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552254
17Hà Thanh SangNam06/08/1991Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552255
18Trần Minh TâmNam21/12/1990Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552256
19Phạm Thị Hồng ThắmNữ18/05/1986Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009KháVừa làm vừa học00552257
20Đồng Thị ThơNữ18/04/1988Tỉnh Bến TreKinhTrung tâm GDTX Bình ĐạiTN. THPT02/06/2009Thị Xã 42009Trung bìnhVừa làm vừa học00552258