Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh sách tốt nghiệp Bổ túc THPT năm 2008


Tìm kiếm: Hiển thị: ( Trang 1 của 42 )
STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhDân tộcHS trườngKỳ thiKhóa thiHội đồng thiNăm tốt nghiệpXếp loại tốt nghiệpHình thức đào tạoSố hiệu văn bằng
1Hàng Bích ChiêuNữ19/09/1989TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333374
2Lê Minh ChíNam28/07/1988H.Mỏ Cày-T.BếnTreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333375
3Lê Hoàng DuyNam07/12/1989TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333376
4Nguyễn Hoàng DuyNam02/03/1989TX.Bến Tre-T.BếnTreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333377
5Nguyễn Thị Thùy DươngNữ04/03/1989TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333378
6Trần Khánh ĐangNam16/11/1989TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333379
7Trương Hoàng HuyNam20/07/1990TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333380
8Lê Phạm Minh HưngNam25/08/1990TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333381
9Trần Hải HưngNam27/01/1989TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333382
10Mai Minh KhaNam01/01/1990H.Mỏ Cày-T.BếnTreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333383
11Đặng Thị Ngọc LinhNữ24/04/1990H.Giồng Trôm-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333384
12Võ Hoàng LongNam18/05/1990H.Châu Thành-T.BếnTreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333385
13Lương Tấn LộcNam01/05/1988H.Châu Thành-T.BếnTreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333386
14Nguyễn Tấn LộcNam27/09/1988TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333387
15Nguyễn Văn LộcNam12/09/1988TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333388
16Phan Huy LuậtNam25/11/1989TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333389
17Nguyễn Hoàng MinhNam18/04/1990TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333390
18Bùi Thị Kim NgânNữ19/02/1990H.Mỏ Cày-T.BếnTreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333391
19Văng Thị Kim NgânNữ25/03/1990TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333392
20Bùi Lộc Thọ NhânNam28/02/1990TX.Bến Tre-T.Bến TreKinhBán công TX128/05/2008Bổ túc Thị Xã2008Trung bìnhBổ túc trung học0333393