Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 426-KHTC v/v hướng dẫn công tác mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 426-KHTC v/v hướng dẫn công tác mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên trong các cơ sở giáo dục công lập
Miêu tả:
Tên File:cv 426-KHTC.pdf
Dung lượng: 3.27 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 03/03/2017 15:12
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:10174 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập