Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Chỉ thị của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Chỉ thị của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Miêu tả:
Tên File:3750.pdf
Dung lượng: 530.1 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 27/12/2016 09:57
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2382 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập