Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Tờ trình của Sở Tài chính v/v thực hiện chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo sau đại học cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở GD&ĐT.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Tờ trình của Sở Tài chính v/v thực hiện chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo sau đại học cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở GD&ĐT.
Miêu tả:
Tên File:1533 stc.pdf
Dung lượng: 1.15 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 17/06/2016 16:00
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:3182 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập