Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Miêu tả:
Tên File:1165 bc.pdf
Dung lượng: 2.24 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 06/06/2016 12:55
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:18413 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập