Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu:  Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT v/v ban hành qui định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu: Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT v/v ban hành qui định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
Miêu tả:
Tên File:tt28_bgd_09.pdf
Dung lượng: 220.1 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:adminvp
Đăng lúc: 30/11/2009 08:01
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:13200 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập