Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Báo cáo họp giao ban lần 1 và Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của GĐ Sở tại cuộc họp giao...

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Báo cáo họp giao ban lần 1 và Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của GĐ Sở tại cuộc họp giao...
Miêu tả:

Báo cáo họp giao ban lần 1 và Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban lần 1.

Tên File:giaoban.pdf
Dung lượng: 370.9 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:adminvp
Đăng lúc: 30/11/2009 00:05
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:3633 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập