Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch 07 ngày 27/10/09 của CĐGD tỉnh v/v vận động cán bộ, giáo viên, lao động ngành GDĐT...

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch 07 ngày 27/10/09 của CĐGD tỉnh v/v vận động cán bộ, giáo viên, lao động ngành GDĐT...
Miêu tả:

Kế hoạch 07 ngày 27/10/09 của CĐGD tỉnh v/v vận động cán bộ, giáo viên, lao động ngành GDĐT hưởng ứng đợt thi đua thứ 3.

Tên File:kh07_09.pdf
Dung lượng: 160.56 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:adminvp
Đăng lúc: 30/11/2009 00:02
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:4478 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập