Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Thông báo 63 ngày 26/10/09 v/v mở lớp tập huấn cho giáo viên phụ trách mạng máy tính trường học.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Thông báo 63 ngày 26/10/09 v/v mở lớp tập huấn cho giáo viên phụ trách mạng máy tính trường học.
Miêu tả:
Tên File:63.pdf
Dung lượng: 59.3 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:adminvp
Đăng lúc: 29/11/2009 23:50
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:4523 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập