Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: VP Sở thông báo các đơn vị trực thuộc và các Phòng GD&ĐT đến nhận bằng khen và tiền thưởng ...

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:VP Sở thông báo các đơn vị trực thuộc và các Phòng GD&ĐT đến nhận bằng khen và tiền thưởng ...
Miêu tả:

VP Sở thông báo các đơn vị trực thuộc và các Phòng GD&ĐT đến nhận bằng khen và tiền thưởng của UBND tỉnh và Bộ GDĐT từ ngày 26/10/2009 --->5/11/2009

Tên File:thi dua.pdf
Dung lượng: 2.06 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:adminvp
Đăng lúc: 29/11/2009 23:48
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:5541 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập