Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 1760- TCCB v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2015-2016.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 1760- TCCB v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2015-2016.
Miêu tả:

Có điều chỉnh ở phần 1/Mầm non: 13 giáo viên

Tên File:1760 tccb.pdf
Dung lượng: 317.29 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 21/08/2015 07:45
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:7003 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập