Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 2716 - KHTC về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các cơ sở giáo dục công lập năm 2013

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 2716 - KHTC về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các cơ sở giáo dục công lập năm 2013
Miêu tả:
Tên File:2716 khtc.pdf
Dung lượng: 409.8 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 31/12/2013 07:24
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:7511 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập