Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kết luận thanh tra công tác tuyển dụng viên chức và giải quyết khiếu nại, tố cáo của phòng Giáo dục và Đào tạo Giồng Trôm

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kết luận thanh tra công tác tuyển dụng viên chức và giải quyết khiếu nại, tố cáo của phòng Giáo dục và Đào tạo Giồng Trôm
Miêu tả:
Tên File:ket luan thanh tra.pdf
Dung lượng: 1.16 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:xuanthao
Đăng lúc: 18/03/2013 13:56
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:6369 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập