Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013
Miêu tả:
Tên File:11 BAO CAO.pdf
Dung lượng: 11.29 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:xuanthao
Đăng lúc: 30/01/2013 15:30
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:10123 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập