Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 8499 V/v hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của Hiệu trưởng, PHT các cơ sở giáo dục phổ thông

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 8499 V/v hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của Hiệu trưởng, PHT các cơ sở giáo dục phổ thông
Miêu tả:
Tên File:CV 8499.pdf
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:xuanthao
Đăng lúc: 21/12/2012 16:30
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:15063 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập