Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Quyết định V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
Miêu tả:
Tên File:QD 1399.pdf
Dung lượng: 3.42 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:xuanthao
Đăng lúc: 03/08/2012 07:26
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:6448 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập