Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Công văn 430 ngày 26/1/2010 của BGDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo TT 29.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Công văn 430 ngày 26/1/2010 của BGDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo TT 29.
Miêu tả:
Tên File:317_Huong dan danh gia HT TrH-1.doc
Dung lượng: 247 kB
Kiểu File:doc (Mime Type: application/msword)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 08/02/2010 16:28
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:7210 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập