Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: BÁO CÁO Tình hình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ học kỳ I; phương hướng,nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2022-2023 đối với Trung học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:BÁO CÁO Tình hình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ học kỳ I; phương hướng,nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2022-2023 đối với Trung học
Miêu tả:
Tên File:01 - 3 Du thao Bao cao Hoi nghi chuyên môn hoc ky 1 nam hoc 2022 - 2023 v2.pdf
Dung lượng: 760.24 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 02/03/2023 15:58
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:338 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập