Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 140/SNV-TCBC&TCPCP của Sở Nội vụ về việc triển khai Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 140/SNV-TCBC&TCPCP của Sở Nội vụ về việc triển khai Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Miêu tả:
Tên File:trien khai NĐ111.rar
Dung lượng: 6.17 MB
Kiểu File:rar (Mime Type: application/x-rar)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 09/02/2023 08:07
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:279 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập