Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2023 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2023 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Miêu tả:
Tên File:Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.pdf
Dung lượng: 897.05 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 10/01/2023 09:48
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:267 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập