Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 3074-VP V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi (đợt 8)

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 3074-VP V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi (đợt 8)
Miêu tả:
Tên File:11.12. CV trienkhaitiemvacxinchoHS 5-duoi12 (dot8).pdf
Dung lượng: 740.73 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 14/11/2022 13:23
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:200 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập