Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 3015_TrH-TX V/v tham dự Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục phổ thông

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 3015_TrH-TX V/v tham dự Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục phổ thông
Miêu tả:
Tên File:07_11 CV HN danh gia tinh hinh trien khai thuc hien năm học 2022-2023.pdf
Dung lượng: 709.7 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 07/11/2022 15:45
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:682 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập