Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: KẾ HOẠCH Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số hài lòng của Sở Giáo dục và Đào tạo

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:KẾ HOẠCH Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số hài lòng của Sở Giáo dục và Đào tạo
Miêu tả:
Tên File:7. KH CAI THIEN CHI SO.pdf
Dung lượng: 932.26 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 14/10/2022 07:28
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:216 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập