Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Quyết định tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh năm học 2021 - 2022 cho 28 tập thể về thành tích tổng kết năm học 2021-2022

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh năm học 2021 - 2022 cho 28 tập thể về thành tích tổng kết năm học 2021-2022
Miêu tả:
Tên File:2235_20221003124335555550_signed20221003124342_202210031252143007253.pdf
Dung lượng: 870.16 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 12/10/2022 14:12
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:952 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập