Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2657_MN-TH Về việc báo cáo tháo gỡ những định kiến về giới và chuẩn mực xã hội đang cản trở việc tiếp cận giáo dục công bằng, đặc biệt đối với trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2657_MN-TH Về việc báo cáo tháo gỡ những định kiến về giới và chuẩn mực xã hội đang cản trở việc tiếp cận giáo dục công bằng, đặc biệt đối với trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật
Miêu tả:
Tên File:2657_MN-TH.rar
Dung lượng: 1.44 MB
Kiểu File:rar (Mime Type: application/x-rar)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 06/10/2022 15:18
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:475 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập