Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: KẾ HOẠCH Triển khai ứng dụng Nền tảng dạy học trực tuyến đến 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm học 2022 – 2023, định hướng đến năm 2025

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:KẾ HOẠCH Triển khai ứng dụng Nền tảng dạy học trực tuyến đến 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm học 2022 – 2023, định hướng đến năm 2025
Miêu tả:
Tên File:Kế hoạch triển khai nền tảng dạy học trực tuyến năm học 2022-2023 V5.pdf
Dung lượng: 822.1 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 06/10/2022 10:14
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:812 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập