Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2460_TTr V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2460_TTr V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023
Miêu tả:
Tên File:Huong_dan_xay_dung_ke_hoach_kiem_tra_noi bo cac don vi truc thuoc_nam_hoc_2022-2023.pdf
Dung lượng: 666.42 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 22/09/2022 07:19
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:569 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập