Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025
Miêu tả:
Tên File:KH chuyển đổi số ngành Gd trong XD NTM 21-25 trinh ky.pdf
Dung lượng: 721.91 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 21/09/2022 07:57
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:248 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập