Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: HƯỚNG DẪN Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:HƯỚNG DẪN Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023
Miêu tả:
Tên File:9.9. HuongdanthiduaNH2022-2023.pdf
Dung lượng: 811.41 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 10/09/2022 11:24
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1250 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập