Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1204-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1204-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre
Miêu tả:
Tên File:1204-SKHCN.rar
Dung lượng: 1.57 MB
Kiểu File:rar (Mime Type: application/x-rar)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 08/09/2022 07:47
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:256 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập