Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2264-TrH-TX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với GDTX năm học 2022-2023

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2264-TrH-TX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với GDTX năm học 2022-2023
Miêu tả:
Tên File:31_8 HD nhiem vu GDTX NH 2022 - 2023 final _v3 (1).pdf
Dung lượng: 708.58 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 31/08/2022 17:43
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:503 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập