Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2177_TrH-TX V/v cử cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn công tác xã hội trường học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2177_TrH-TX V/v cử cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn công tác xã hội trường học
Miêu tả:
Tên File:24_8 CV cu can bo giao vien tap huan cong tac xa hoi truong hoc-v1.pdf
Dung lượng: 655.06 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 25/08/2022 08:53
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:576 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập