Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2158_VP V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2158_VP V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)
Miêu tả:
Tên File:58. treo co nghi le 2.9.pdf
Dung lượng: 672.66 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 24/08/2022 10:57
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:463 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập