Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2034_KHTC V/v phúc đáp tờ trình số 15/TTrTHPTTTS của trường THPT Trần Trường Sinh xin ý kiến ghi tăng tài sản là máy photocoppy sau khi hết hợp đồng thuê.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2034_KHTC V/v phúc đáp tờ trình số 15/TTrTHPTTTS của trường THPT Trần Trường Sinh xin ý kiến ghi tăng tài sản là máy photocoppy sau khi hết hợp đồng thuê.
Miêu tả:
Tên File:Phuc dap TTr 15 của Trần Trường Sinh.pdf
Dung lượng: 678.05 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 11/08/2022 08:44
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:353 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập