Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1512_TrH-TX V/v thông tin, phổ biến tài liệu truyền thông, tuyên truyền về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường làng nghề và ứng phó biến đổi khí hậu

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1512_TrH-TX V/v thông tin, phổ biến tài liệu truyền thông, tuyên truyền về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường làng nghề và ứng phó biến đổi khí hậu
Miêu tả:
Tên File:6_20 pho bien tai lieu quan lí rac thai ran sinh hoat, BVMT.pdf
Dung lượng: 627.31 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 21/06/2022 11:21
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:51 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập