Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1443_GDMN-TH Về việc ngăn ngừa sách giả và cung ứng sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 năm học 2022-2023

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1443_GDMN-TH Về việc ngăn ngừa sách giả và cung ứng sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 năm học 2022-2023
Miêu tả:
Tên File:Ngừa sách giả (1).pdf
Dung lượng: 652.03 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 14/06/2022 16:22
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:335 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập