Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: KẾ HOẠCH Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2022

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:KẾ HOẠCH Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2022
Miêu tả:
Tên File:1253_KH_trien_khai_de_an_Ho_tro_HSSV_khoi_nghiep-2022_v1_20220525020419346340_signed20220525022020.pdf
Dung lượng: 641.9 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 25/05/2022 14:21
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:291 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập