Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1202_VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1202_VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia
Miêu tả:
Tên File:1202_VP.rar
Dung lượng: 7.96 MB
Kiểu File:rar (Mime Type: application/x-rar)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 19/05/2022 10:02
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:77 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập